TRIAD

PCTE - en översikt

Utgivningsår: 1994
Nummer: Nr22
Titel: PCTE - en översikt
Sammanfattning: LÄSANVISNING  Den läsare som endast önskar en allmän uppfattning om  vad PCTE stårfor behöver bara läsa avsnitt 1, 2 och5.  De övriga avsnitten går mer in på detaljer.
Projekt: TRIAD, TRIAD - Katalogprinciper
Språk: Svenska
Författare: Stig Berild
TRIAD-K22 - PCTE - en översikt