TRIAD

NAMNSÄTTNING - i modelleringssamanhang

Utgivningsår: 1993
Nummer: N 10:11
Titel: NAMNSÄTTNING - i modelleringssamanhang
Sammanfattning: Kort om Modelleringshandboken  Inom TRIAD-projektets ram har parterna, dvs Ericsson, T elia, Posten, Statskontoret och SISU, beslutat sig för att satsa  på ett generellt modellspråk för att analysera och beskriva verksamheter i generella konceptuella modeller. Resultatet av  denna satsning utgörs av Modelleringshandboken.
Projekt: TRIAD, TRIAD - Modellering
Språk: Svenska
Författare: Harriet Dahlgren
TRIAD-N10_11 - Modelleringshandboken - Namnsättning