Harriet Dahlgren (SISU)
Författare eller medförfattare till följande dokument:
  Konceptuell modellering med naturligt språk
  Access to the Repository using Natural language knowledge
  Modelleringsansatser för begrepps- och daramodellering: - Beskrivninig och försök till jämförelse
  NAMNSÄTTNING - i modelleringssamanhang