TRIAD

Modelleringsansatser för begrepps- och daramodellering: - Beskrivninig och försök till jämförelse

Utgivningsår: 1991
Nummer: N1
Titel: Modelleringsansatser för begrepps- och daramodellering: - Beskrivninig och försök till jämförelse
Sammanfattning: FORORD  Denna rapport bygger vidare på arbete som ursprungligen utfördes inom DA-  (Dataadministrations-) projektet - en samarbetsprojekt inom SISU:s ram. Idena  projekt deltog representanter för en storr antal företag och organisationer. Bidrag  till föreliggande rapport har därför gjortS av fler personer än av oss som står som  författare. Vi vill därför passa på an tacka alla bidragsgivare, speciellt inom DAprojektets  metod- och modelleringsgrupp - ingen nämnd och ingen glömd.
Projekt: TRIAD, TRIAD - Modellering
Språk: Svenska
Författare: Harriet Dahlgren
Mats R Gustafsson
Lars-Åke Johansson
TRIAD-N1 - Modelleringsansatser för begrepps- och datamodellering