SISU rapport

Konceptuell modellering med naturligt språk

Utgivningsår: 1990
Nummer: nr6
Titel: Konceptuell modellering med naturligt språk
Sammanfattning: Inför informationssystemutveckling behövs en detaljerad analys av den  verksamhet som systemet skall stödja, bland annat får att kartlägga  informationsbehovet vid verksamhetsfunktionerna. Resultatet av analysen  representeras med fördel i form aven Konceptuell Modell (KM).  Modellen kan utgöra grund för databas- och programutformning , nya  informationssystem eller vidareutveckling av informationssystem i användning 

...
Kategori: FoU-resultat
Projekt:
Språk: Svenska
Författare: Harriet Dahlgren
SR-nr6 - Konceptuell modellering med naturligt språk