TRIAD

AD-Cycle I Informations Model - Processer och informationsflöden

Utgivningsår: 1992
Nummer: K12
Titel: AD-Cycle I Informations Model - Processer och informationsflöden
Sammanfattning: IBMs AD/Cycle Information Model (IM) består av ett antal subrnodeller, grupperade 

enligt figur O. Figuren visar endast några av submodellerna. Det finns 

fler. Nya tillförs med jämna mellanrum. Denna rapport tar upp den modell som 

stödjer beskrivning av processer och informationsflöden mellan processer. 

Modellen återfinns inom Enterprise SubmodeI. Där finns bIa även begreppsmodellen, 

vars huvudsakliga omfattning beskrivits i rapporterna TRIAD 

K6, K7 och KIS. 

Innehållet i rapporten svarar mot IM version 1, release 2, modification 2.
Kategori: FoU-resultat
Projekt: TRIAD, TRIAD - Katalogprinciper
Språk: Svenska
Författare: Stig Berild
TRIAD-K12 - AD-Cycle I Informations Model - Processer och informationsflöden mellan processer