TRIAD

RAD-konferensen i Chicago 1992

Utgivningsår: 1992
Nummer: K18
Titel: RAD-konferensen i Chicago 1992
Sammanfattning: Denna årliga konferens heter något pompöst "The Annual Conference of  the Repository AD/Cycle International Users Group", i vardagstal bara  "RAD-konferensen". IUG bildades i mars 1990 och är en s k non-profitsammanslutning  med uppgiften att vara ett användarforum där man kan dela  kunskaper och erfarenheter kring den utvecklingsmiljö som definieras av  lEMs Repository och AD/Cycle. Medlemmarna utgörs av enskilda personer  och företag. Bland de företag som var med från start är bl a Ernst& Young  samt PLATINUM technology inc. Årets konferens, den 3:e i ordningen,  samlades kring det välformulerade men aningen intetsägande temat "Riding  the Winds of Change".  Vi besökte även förra årets konferens och kunde i jämförelse konstatera att  antalet deltagare i år var ungefär hälften mot förra året, eller ca 150 stycken.  Varför denna minskning? Delvis kan det tillskrivas diverse tjafs med byte av  arrangör mitt under planeringen. Bl a fick inte förra årets deltagare någon  inbjudan.  En viktigare anledning är kanske att AD/Cycle fortfarande upplevs ha vaga  konturer och vara alltför stordatorinriktad. IBMs repository (Repository  Manager eller förkortat RMlMVS) har inte nått ut till en bredare kundkrets.  Snarare har rykten meddelat att ett antal av de som försökt använda  repositoryt inte lyckats nå en produktiv användning. Av de drygt 100  installationer som IBM hoppades med att installera under första året  (September 1989 - September 1990) blev det till slut 35 stycken. I slutet av  1992 var enligt uppgifter endast åtta av dessa i bruk.  Redan vid fjolårets konferens fick vi uppgifter om att fem av de tio första  RM/MVS-kunderna skickat tillbaka produkten. Bland de företag som  återlämnat produkten återfanns bl a American Express Co, McDonnell  Douglas Corp samt Merrill Lynch & Co Inc. Vid årets konferens fick vi  uppgifter om att antalet besvikna kunder utökats. Orsaken kan vara brister  hos produkten (långsam, dyr, ... ) eller övertro på stordatorlösning när  marknaden ropade efter Windows och LAN. Orsaken kan också ligga hos  kunderna i form av bristande metoder, rutiner, mognad. Vilka företag har  för övrigt data att hantera i ett repository?  Oavsett vad som är problemet så har inte repositoryiden och intresset runt  integrerad informationshantering gynnats. Av den anledningen är det  glädjande att vi i nästa avsnitt kan rapportera om en mycket viktig och  positiv nyhet.
Projekt: TRIAD, Reserapport, TRIAD - Katalogprinciper
Språk: Svenska
Författare: Bertil Andersson
Stig Berild
TRIAD-K18 - RAD-konferensen i Chicago 1992