TRIAD

BASMODELLER - en introduktion till området

Utgivningsår: 1994
Nummer: N 10:8
Titel: BASMODELLER - en introduktion till området
Sammanfattning: Kort om. Modelleringshandboken  Inom TRIAD-projektets ram har parterna, dvs Ericsson, T elia, Posten, Statskontoret och SISU, beslutat sig för att satsa  på ett generellt modellspråk för att analysera och beskriva verksamheter i generella konceptuella modeller. Resultatet av  denna satsning utgörs av Modelleringshandboken.
Projekt: TRIAD, TRIAD - Modellering
Språk: Svenska
Författare: Monika Korinek
TRIAD-N10_8 - Modelleringshandboken - Basmodeller med bilagan - några exempel på basmodeller