TRIAD

MODELLERING I GRUPP - Om grupper och gruppledning vid verksanhetsnodellering

Utgivningsår: 1993
Nummer: N 10:3
Titel: MODELLERING I GRUPP - Om grupper och gruppledning vid verksanhetsnodellering
Sammanfattning: I{ort om Modelleringshandboken  Inom Triad-projektets ram har parterna, d v s Ericsson, Telia, Posten, Statskontoret och SISU,  beslutat sig för att satsa på ett generellt modellspråk för att analysera och beskriva verksamheter  i generella konceptuella modeller. Resultatet avdenna satsning utgörs avModelleringshandboken.
Projekt: TRIAD - Modellering
Språk: Svenska
Författare: Claes-Göran Lindström
Hans Willars
TRIAD-N10_3 - Modelleringshandboken - Modellering i grupp