TRIAD

TRIAD Newsletter - ISO/IRDS. Händelseutveckligen 91/92

Utgivningsår: 1992
Nummer: K10
Titel: TRIAD Newsletter - ISO/IRDS. Händelseutveckligen 91/92
Sammanfattning: 1. Inledning  Inom ISO ligger IRDS-arbetet under en grupp benämnd  ISO/JTClISC21/W03. I en tidigare rapport (TRIAD K9) har pågående  ISO/IRDS-arbete beskrivits. K9 täcker tiden fram till ca sommaren 1991.  Föreliggande rapport beskriver vad som hänt det senaste året (hösten 91  och våren 92). Det huvudsakliga arbetet har ägt rum i Tokyo, november  1991 samt i Ottawa, maj 1992.  W03 täcker databasområdet och är för närvarande indelad i fyra underavdelningar,  s.k. rapporteur groups. Dessa är  * Database Language (DBL) rapporteur group  * Remote Database Access (RDA) "  * Reference Model of Data Management (R1vIDM) "  * Information Resource Dictionary System (IRDS) "  I första hand kommer vi att beröra arbetet inom IRDS (avsnitt 3). Eftersom  det finns en del överlappningar och samarbeten med de andra tre grupperna  kan det vara av intresse att få en snabbinblick även i deras pågående  aktiviteter (avsnitt 4). Dessförinnan tar vi upp några allmänna synpunkter  på standardiseringsläget i stort inom detta område (avsnitt 2).  Repetera gärna rapporten K9 först. Den ger ett perspektiv på och en bakgrund  till en del av vad som avhandlas i avsnitten 3 och 4..
Projekt: TRIAD, TRIAD - Katalogprinciper
Språk: Svenska
Författare: Stig Berild
TRIAD-K10 - TRIAD Newsletter - ISO-IRDS