TRIAD

IBM:s Repository Manager - Datamodelleringsbegreppen

Utgivningsår: 1991
Nummer: K5
Titel: IBM:s Repository Manager - Datamodelleringsbegreppen
Sammanfattning: En introduktion till Repository Manager (RM) ges i rapporten [Triad K nr 4] .  Där identifieras ett antal specifika områden att titta på mer i detalj. Ett av dessa  områden är den begreppsapparat, som används i RM för att diskutera kring och  uttrycka ett schema i RM. Begreppen kommer att användas flitigt bIa i samband  med beskrivning av RMs funktionalitet och vid genomgång av RMs Information  Model. Det är därför viktigt att läsaren av kommande rapporter förstår dessa  begrepp både till namn och innebörd.  Figur l indikerar att begreppsapparaten är en central del av RM som helhet (den  ljusare gråtonen). En god förståelse av begreppen är inte minst central för att  korrekt kunna tolka syntax och semantik hos gränssnittsspråken (den mörkare  gråtonen). I förhållande till IRDS-terminologi svarar RMs begreppsapparat mot nivå 4  (IRDS Definition Schema Level), dvs mot schemat i det tredje nivåparet (IRD  Definition Level Pair). Se vidare rapporterna [Triad K l och 2].
Projekt: TRIAD, TRIAD - Katalogprinciper
Språk: Svenska
Författare: Stig Berild
TRIAD-K5 - IBMs Repository Manager Datamodelleringsbegreppen