TRIAD

IA-prototyp

Utgivningsår: 1992
Nummer: K16
Titel: IA-prototyp
Sammanfattning: Division Nättjänsters krav på modelleringsbegrepp har realiserats i en Grade  databas med enkla in-utmatningsbilder enligt delaktivitet 1. Funktionaliteten  har testats med testdata. Principerna fungerade i stort.  Underlag till del aktivitet 2, "lA-arbetssätt" kom inte fram från TRIAD's  kravgrupp och delaktiviten kom inte igång . Däremot har Televerkett nu  kommit fram till ett första förslag till "lA-rollspel". Delaktivitet 3 är fortfarande  ej aktuell pga resursbrist. Ett mindre försök med att göra en brygga från ADW  har gjorts. Detta misslyckades p.g.a. för låg resursinsats. Delektiviteten har  övergått till 523, HYBRIA INDA som delaktivitet. Aktiviteten 523 kan ses som  en fortsättning på denna aktivitet.
Projekt: TRIAD, TRIAD - Katalogprinciper
Språk: Svenska
Författare: Björn Nilsson
TRIAD-K16 - IA-prototyp