TRIAD

Repository AD/Cycle - IUG 1991

Utgivningsår: 1992
Nummer: K17
Titel: Repository AD/Cycle - IUG 1991
Sammanfattning: Konferensen innehåll fem parallella presentationer och fem gemensamma och pågick under tre  dagar. I anslutning till konferensen fanns en produktutställning. Det var dock dåligt med  Repository produkter. Endast MSP och Reltech var representerade.  Ingen av presentationerna behandlade praktiska erfarenheterna med IBM's Repository. Bland  deltagarna träffade jag i alla fall en användare eller före detta användare. Han hade lämnat  tillbaka produkten. Skälet till detta var hög kostnad, inga CASE-verktyg kunde ännu anslutas  och att man inte hade satt till resurser inom företaget för utvärdering.  IBM' s Repository är ju inte avsett att användas "stand alone" utan i kombination med externa  verktyg. Tills verktyg som fungerar tillsammans med Repositoryt finns framme kan man nog  säga att det inte går att använda. Hur går det om CASE-Ieverantörerna utvecklar egna  repositories? Kan man räkna med att IBM's informationsmodell kommer att bli "de-facto"  standard eller kommer CASE-leverantörerna att göra för stora individuella avsteg från den att  det inte blir någon standard? Det får tiden utvisa.  Den enda presentationen av praktisk användning av ett Repository var från Allstate Insurance  Company (se referat nedan). Repositoryt var ADW' s och föredraget gav intryck av att det vara  ett mycket tungt arbete med införa ett Repository och många problem återstår att lösa.
Projekt: TRIAD, TRIAD - Katalogprinciper
Språk: Svenska
Författare:
TRIAD-K17 - Repository AD-Cycle - IUG 1991