TRIAD

GODIS-MATRIS OCH RAPPORT- SAMMANFATTNINGAR

Utgivningsår: 1995
Nummer:
Titel: GODIS-MATRIS OCH RAPPORT- SAMMANFATTNINGAR
Sammanfattning: TRIAD var namnet på ett samarbetsprojekt kring informationsadministration  och dataadministration, IA/DA, som Telia, Posten, Ericsson, Statskontoret  och SISU bedrev 1990-1994. Syftet var att utveckla parternas synsätt, metoder  och hjälpmedel inom detta område.  Ett av resultaten från projektet var ett 70-tal rapporter. Som ett led i att få en  bättre överblick av innehållet i dessa har denna sammanställning gjorts. Förutom  sammanfattningar på samtliga utgivna rapporter innehåller den också  sammanfattningar på vart och ett av delprojekten.  Kompletterande Förord - juni 1995  Denna utgåva av "Rapportsammanfattningar" har utökats med den s k Godismatrisen.  Denna utarbetades av TRIAD:s projektledningsgrupp under ett  arbetsseminarium på Almåsa den 16-17 februari 1994 och kompletterades vid  ett arbetsmöte den 17 oktober 1994.
Projekt: TRIAD
Språk: Svenska
Författare:
TRIAD-godis_matris - Godis-Matris och rapportsammanfattningar