TRIAD

IBM:s Repository Manager - Begreppsmodellering i Information Model

Utgivningsår: 1991
Nummer: K6
Titel: IBM:s Repository Manager - Begreppsmodellering i Information Model
Sammanfattning: En introduktion till IBMs Repository Manager ges i rapporten [Triad K nr 4]. Där  identifieras ett antal specifika områden att belysa mer i detalj. Ett av dessa  områden är det schema, som levereras med produkten. Schemat går vanligtvis  under beteckningen Information Model. I IBM-manualer betecknas den  Supplied ER Model. Dess plats i översiktbilden nedan är gråtonad.  Modellen är i sig mycket omfattande och kan inte avhandlas i sin helhet i en kon  rapport. Vi har valt an här fokusera på den del av schemat som hanterar  begreppsmodeller (datamodeller). Anledningen är att datamodellering är en  central aktivitet vid all systemutveckling och den av de olika delmodellema, som  bedöms vara mest känd och debatterad. Många hävdar dessutom att  begreppsmodellen är att se som navet eller centralpunkten i Information Model  eftersom andra delmodeller ofta uttrycker samband med  begreppsmodelleringsdelen.
Projekt: TRIAD, TRIAD - Katalogprinciper
Språk: Svenska
Författare: Stig Berild
TRIAD-K6 - IBMs Repository Manager Begreppsmodell i Information model