TRIAD

Översättning av modelldata - GDMO-modeller till division nättjänsters "vanliga" datamodeller

Utgivningsår: 1993
Nummer: K 29
Titel: Översättning av modelldata - GDMO-modeller till division nättjänsters "vanliga" datamodeller
Sammanfattning: Observera, att den här rapporten har till syfte att initiera en debatt, inte att ge  en färdig lösning. Problematiken kommer säkert att bli föremål för diskussion  under ganska lång tid. Dels är inte de principiella tankegångarna färdigutvecklade,  dels är modellerna i sig under vidareutveckling och förfining.
Projekt: TRIAD - Katalogprinciper
Språk: Svenska
Författare: Stig Berild
TRIAD-K29 - översättning av modelldata