TRIAD

Object Management Group (OMG) - en översikt

Utgivningsår: 1993
Nummer: K 28
Titel: Object Management Group (OMG) - en översikt
Sammanfattning: Syftet med denna rapport är att ge en översiktlig, allmän information om en,  inom objektorientering, mycket uppmärksammad sammanslutning och de  aktiviteter den bedriver. För den som vill "gå på djupet" finns flera skrifter  utgivna av OMG samt givetvis möjligheten att bli medlem. Mera om detta  nedan. Bakgrundsmaterial är OMGs egna publikationer.  Obs! OMG är mycket livskraftigt, vilket gynnar framväxt och spridning av nya  eller reviderade resultat. Samtidigt begränsar detta givetvis ganska snabbt  informationsvärdet i denna rapport.
Projekt: TRIAD
Språk: Svenska
Författare: Stig Berild
TRIAD-K28 - Object Manegement Group (OMG) - en översikt