Sök efter dokument
 

Projekt
Visa lista
Dokumentserier
Effektiv IT
Saknad Rapport
SISU Analys
SISU Dokument
SISU Informa
SISU Publikation
SISU Rapport

 Antal dokument 22
Business Engineering
Data Administration- Varför?
DataAdministraton - Hur
DataAdministraton- Vad
DVI - Digital Video Interactive
En experimentell studie av CASE-verktygen DEFT och IEW-WS
En utvärdering av Hybris
Generellt teknikstöd för ärendehantering
Generering av naturligt språk från konceptuella scheman
HYBRIS - A first step towards efficient information resource management
Konceptuell modellering med naturligt språk
Kvalitet hos konceptuella scheman
Livligt lärande - att skapa modeller av det ständiga lärandet i arbetslivet
Modelleringsansatser för begrepps- och datamodellering
Mot Nya Djärva Språk
Objektorientering - de vanligaste begreppen
Referensmodell för Människa-Dator-Interaktion
Reverse Modeling
Standarder för grafiska användargränssnitt
Vertyg för grafiska användargränssnitt
VISION-95 - Ett arbetsmaterial utarbetat av ISVI:s programkommitté
Överblicksproblemet i hypermedia

SISU Report
TRIAD
Övrigt


Personer på SISU m fl
Sök person: 
Visa alla