SISU rapport

Generering av naturligt språk från konceptuella scheman

Utgivningsår: 1990
Nummer: nr7
Titel: Generering av naturligt språk från konceptuella scheman
Sammanfattning: I rapporten beskrivs hur konceptuella scheman kan oversättas till naturligt språk. Förutom en oversättning av de fakta som anges explicit i schemat, dras också slutsatser om egenskaper hos objekten som anges implicit, bland annat egenskaper som ärvs från överordnade klasser. Ett motiv för att göra översättningen till naturligt språk är att den kan användas för att kontrollera att schemat innehåller precis de fakta som  avsetts. För översättningen av ursprungsfakta till svenska används en så kallad DCG, Definite Clause Grammar.
Kategori: FoU-resultat
Projekt:
Språk: Svenska
Författare: Jonas Walles
SR-nr7 - Generering av naturligt språk från konceptuella scheman