SISU rapport

DataAdministraton - Hur

Utgivningsår: 1990
Nummer: nr 8:3
Titel: DataAdministraton - Hur
Sammanfattning: Projektet Dataadministration hade bl a som syfte att samla och sprida praktiska erfarenheter av dataadministration. Därför uppmuntrades deltagarna  att bidra med praktikfallsredogörelser för dataadministration från de egna organisationerna.  Praktikfallen har författats under stor frihet när det gäller inriktning och utformning. Därför ger de följande fallbeskrivningarna olika vinklar på det dataadministrativa arbetet och totalt en intressant helhetsbild av hur  det går till i praktiken att införa och bedriva dataadministration. Praktikfallen ger dig som läsare en möjlighet att stämma av egna tankegångar och att kontrollera din egen planering. Dessutom kan du säkert  här hitta argument för olika insatser inom dataadministration.
Kategori: FoU-resultat
Projekt: Dataadministration
Språk: Svenska
Författare:
SR-8_3 - DataAdministraton - Hur