SISU rapport

DataAdministraton- Vad

Utgivningsår: 1990
Nummer: nr 8:2
Titel: DataAdministraton- Vad
Sammanfattning: Begreppet dataadministration anknyter både till den traditionella ADB-världen och till den roll som informationsbehandlingen spelar i verksamheten.  Syftet med projektet DATAADMINISTRATION är att ge data dess rätta förankring i verksamheten. Detta har inte endast att göra med samspelet mellan ADB-sidan och verksamheten utan även med nya synsätt och tekniska miljöer vilka tillåter användaren att utveckla och kontrollera sin information'sbeharidling på nya, ibland genomgripande sätt.
Kategori: FoU-resultat
Projekt: Dataadministration
Språk: Svenska
Författare:
SR-8_2 - DataAdministraton- Vad