SISU rapport

Reverse Modeling

Utgivningsår: 1991
Nummer: nr11
Titel: Reverse Modeling
Sammanfattning: I många organisationer finns idag ett stort antal databas- och informationssystemtillämpningar. som utvecklats kontinuerligt under en lång period. Ett problem med dessa system är att den exakta förståelsen av de data som finns i systemen ofta gått förlorad under årens lopp. Självfallet försvårar detta en effektiv användning av systemen. och det är därför viktigt att på olika sätt försöka bygga upp en bättre förståelse av de data som redan finns i en organisation. Ett sätt att göra detta är att beskriva data med hjälp aven konceptuell modell, som ligger på en högre abstraktionsnivå än traditionella datamodeller 

...
Kategori: FoU-resultat
Projekt: Reverse Modeling
Språk: Svenska
Författare: Katalin Kalman
SR-nr11 - Reverse Modeling