SISU rapport

Business Engineering

Utgivningsår: 1991
Nummer: nr15
Titel: Business Engineering
Sammanfattning: "Business Engineering" har under en period använts som ett arbetsnamn för SISU:s strävan att harmonisera informationssystemutvecklingen med sakverksamhetens egen utveckling i stort. Termen har då använts som en analogi till software engineering, ochinnebörden har ungefär varit "ingenjörsmässiga metoder i verksamhetsutvecklingen" 

...
Kategori: FoU-resultat
Projekt:
Språk: Svenska
Författare: Sören Enholm
SR-nr15 - Business Engineering