SISU rapport

Generellt teknikstöd för ärendehantering

Utgivningsår: 1987
Nummer: Nr 2
Titel: Generellt teknikstöd för ärendehantering
Sammanfattning: Ett projekt inom SISU, Svenska Institutet för Systemutveckling,  dokumenterar i denna rapport sitt arbete på  ett generellt teknikstöd åt ärendehantering, inklusive  en skiss till kravspecifikation.  Ett ärende betraktas problemorienterat som en avgränsad  arbetsuppgift där de administrativa kringsysslorna ofta  tar oproportionerligt stor del av de totala resurserna,  jämfört med själva det operativa arbetet 

...
Kategori: FoU-resultat
Projekt: Krav på generellt datorstöd för ärendehantering
Språk: Svenska
Författare: Inge Dahlberg
Thomas Rodny
Leif Sandberg
Erik Sundström
Christina Von Greyerz
SR-2_87 - Generellt teknikstöd för ärendehantering