SISU rapport

En experimentell studie av CASE-verktygen DEFT och IEW-WS

Utgivningsår: 1989
Nummer: Nr 3
Titel: En experimentell studie av CASE-verktygen DEFT och IEW-WS
Sammanfattning: Denna skrift har utarbetats som examensarbete av de undertecknade från  datatekniklinjen på Kunliga Tekniska Högskolan i Stockholm under  sommaren 1988. Arbetet bedrevs i SISU:s regi. SISU (Svenska Institutet for  SystemUtveckling) bedriver forskning inom området utveckling av  informationssystem.  Syftet med arbetet var att skapa ett underlag for noggranna studier av  datorstödda verktyg for analys och design av informationssystem samt med  detta underlag som grund göra en studie av två kommersiella verktyg.  Resultatet av studien skulle i forsta hand användas som underlag for den  som tänker utfora en liknande studie och i andra hand kunna användas  som informationskälla for den som behöver kunskap om de studerade  verktygen. En typisk situation då sådan kunskap behövs är när ett företag  överväger att skaffa sig datorstödda hjälpmedel for underlätta och  effektivisera utvecklingen och underhållet av nya informationssystem. En  objektiv och saklig rapport om observationer på olika verktygs egenskaper  vid tillämpning på ett praktikfall kan då ge information om vilket verktyg  som bäst lämpar sig for foretaget i fråga.
Kategori: FoU-resultat
Projekt:
Språk: Svenska
Författare: Tapani Kinnula
Jalal Matini
SR-nr3 - En experimentell studie av CASE-verktygen DEFT och IEW-WS