SISU rapport

Objektorientering - de vanligaste begreppen

Utgivningsår: 1991
Nummer: nr13
Titel: Objektorientering - de vanligaste begreppen
Sammanfattning: Systemutveckling är idag ofta en långdragen och dyrbar process. Trots detta är det inte säkert att resultatet svarar upp mot berättigade förväntningar, snarare är motsatsen en regel. Systemspecifikationen återspeglar föråldrade förutsättningar eller saknar tillräcklig förankring bland de olika kategorier användare som kommer att bli berörda av  systemets funktion eller den informationshantering som produceras.Implementering görs i konventionella språk och enligt en metodik som gör systemen svåra att ändra eller vidareutveckla. Förvaltning av system har blivit en dyrbar huvudvärk 

...
Kategori: FoU-resultat
Projekt: Objektorientering
Språk: Svenska
Författare: Stig Berild
SR-nr13 - Objektorientering - de vanligaste begreppen