SISU rapport

VISION-95 - Ett arbetsmaterial utarbetat av ISVI:s programkommitté

Utgivningsår: 1990
Nummer: 10
Titel: VISION-95 - Ett arbetsmaterial utarbetat av ISVI:s programkommitté
Sammanfattning: Syftet med denna vision är att ge en realistisk bild av det framtids orienterade företagets systemutveckling och förvaltning 1995. Visionen är sålunda inte en bild av ett typiskt företag. Vi tror dock att det mesta av det vi beskrivit går att återfinna någonstans i svenskt näringsliv 1995.   Motivet med visionen är främst att visa på intressanta områden som ISVI:s programkomrnitte anser att SISU bör koncentrera verksamheten till under de kommande tre åren (ramprogramperioden). Tanken är vidare att visionen fortlöpande ska uppdateras och fungera som ett gemensamt måldokument för SISU och intressenterna i ISVl. Detta innebär att visionen i de flesta avseenden har hållits realistisk och indikerar den mest troliga utvecklingen inom ett antal områden, men visionen markerar även osäkerheten i bedömningar inom områden där metodmässiga eller teknologiska genombrott kan ske.
Projekt:
Språk: Svenska
Författare: Staffan Westbeck
SR-nr10 - Vision 95