Sök efter dokument
 

Projekt
Visa lista
Dokumentserier
Effektiv IT

 Antal dokument 27
Affärsmässiga scenarier som bakgrund till Reengineering av informationssystem
Att mäta informationsteknologi - Data om IT i Sverige och utomlands
Business Process Reengineering
Business Process Reengineering
Concepts and Notations for Open-edi Scenarios
Datorstöd för integrerad systemutveckling
Effektiv IT - Slutrapport FAS II
Ekonomiaspekter på informationssystemarvet
Ekonomisk värdering av IT-satsningar
Enkät- och intervjuundersökning om värderingsinstrument för IT-investeringar
GIATs modell för integrering av logiskt underhåll med utveckling av produktsystem
Gruppdatorteknik - ett verktyg för verksamhetsutveckling
Integrerad Systemutveckling.
IT i årsredovisningen
IT2000: Effektiv IT - Förutsättningar för ett nytt utvecklingsprogram inom informationsteknologins tillämpningsområden
Kalkylmodeller för reverse engineering/reengineeringinsatser - vad finns idag?
Kunskap för hantering av systemarvet
Managing Information Technology
Metoder för Business Process Reengineering
Metodik för kontinuering verksamhetsförändring o informationsförsörjning
Metodik för Reverse Engineering/Reengineering- ett eftersatt område
Mätning för Effektiv Systemutveckling
Om arkitektur för samverkande informationssystem
Prissättning och betalning av elektroniska tjänster
Processförbättring för införande av Integrerad Systemutveckling
Reserapport från en konferens och fem studiebesök i USA hösten -94
Slutrapport FAS II 1994 - 1995

Saknad Rapport
SISU Analys
SISU Dokument
SISU Informa
SISU Publikation
SISU Rapport
SISU Report
TRIAD
Övrigt


Personer på SISU m fl
Sök person: 
Visa alla