Effektiv IT

Kunskap för hantering av systemarvet

Utgivningsår: 1994
Nummer: nr8
Titel: Kunskap för hantering av systemarvet
Sammanfattning: SISU genomförde under våren 1993 en undersökning bland AU-chefer i ett antal  större och medelstora företag och förvaltningar i Sverige [28], där man frågade  respondenterna vilka viktiga problem de ser på IT-området och vilka som är viktiga att  komma till rätta med den närmaste tiden.  De två viktigaste problem man nämnde i svaren var dels systemutvecklingens alltför  långa ledtider och dels att man måste komma tillrätta med det omfattande systemarv  som man nu har i organisationerna.  Dessa två problem hänger delvis samman. Långa ledtider och dåliga erfarenheter av  nyutveckling gör att man får ökat intresse för att utnyttja befintliga system. Detta trots  att nya verksamhetskrav gör att kraven på informationssystemförändringar är förhållandevis  starka.
Kategori: FoU-resultat
Projekt: Effektiv IT, Effektiv IT - Systemförnyelse
Språk: Svenska
Författare: Roland Dahl
Mats R Gustafsson
Lars-Åke Johansson
EffIT-nr8 - Kunskap för hantering av systemarvet