Effektiv IT

Slutrapport FAS II 1994 - 1995

Utgivningsår: 1995
Nummer: nr20
Titel: Slutrapport FAS II 1994 - 1995
Sammanfattning: Våren -93 genomförde SISU, på uppdrag av Näringsdepartementet och NUTEK, en förstudie för att undersöka förutsättningarna att ta fram ett program för forskning och utveckling inom ITs tillämpningsområden.  Ett åttiotal AU-chefer intervjuades, och slutsatsen från intervjuerna var att ett FoU-program med relevanta frågor för svenskt näringsliv och förvaltning borde tas fram.  1/7 1993 - 30/6 1994 genomfördes fas L Arbetet under året var huvudsakligen av utredande, bevakande och kartläggande karaktär och presenterades framför allt i rapport- och seminarieform. 20 st rapporter producerades och ett tjugotal seminarier genomfördes med drygt 400  deltagare från närmare 80 olika organisationer.
Kategori: FoU-resultat
Projekt: Effektiv IT
Språk: Svenska
Författare:
EffIT-Slutrapport FAS II - Slutrapport FAS II - 94_95