Effektiv IT

Ekonomisk värdering av IT-satsningar

Utgivningsår: 1994
Nummer: nr11
Titel: Ekonomisk värdering av IT-satsningar
Sammanfattning: Under 1993/94 påbörjades ett delprojekt benämnt IT:s ekonomi och  management inom ramen för SISU:s projekt Effektiv IT. Vi avser fortsätta  arbetet under kommande år.  Denna rapport sammanfattar tankar, idéer och förslag som hittills har kommit  fram. Förutom kontakter med de nio företag som stött Effektiv IT så bygger  resonemangen på seminarier där intresserade ekonomer deltagit och på  litteratur inom området. En viktig bakgrund är även den syn på ekonomisk  styrning som finns i modem företagsekonomisk litteratur, t ex Samuelson  (red, 1992), Bergstrand (1993), Ekström och Olve (1990), Bergstrand och  01ve (1992) och Olve (1988) 

...
Kategori: FoU-resultat
Projekt: Effektiv IT, Effektiv IT - IT:s ekoonomi och management
Språk: Svenska
Författare: Nils-Göran Olve
EffIT-nr11 - Ekonomisk värdering av IT-satsningar