Effektiv IT

Reserapport från en konferens och fem studiebesök i USA hösten -94

Utgivningsår: 1993
Nummer: NrII:1
Titel: Reserapport från en konferens och fem studiebesök i USA hösten -94
Sammanfattning:
Projekt:
Språk: Svenska
Författare: