Effektiv IT

Effektiv IT - Slutrapport FAS II

Utgivningsår: 1995
Nummer:
Titel: Effektiv IT - Slutrapport FAS II
Sammanfattning: Det övergripande målet för projektet är att verka för förkortade ledtider och höjd kvalitet i 

produkt- och tjänsteutveckling, där IT är en betydande del.
Kategori: FoU-resultat
Projekt: Effektiv IT
Språk: Svenska
Författare:
EffIT-Slutrapport FAS II - Slutrapport FAS II - 94_95