Effektiv IT

Kalkylmodeller för reverse engineering/reengineeringinsatser - vad finns idag?

Utgivningsår: 1993
Nummer: Nr13
Titel: Kalkylmodeller för reverse engineering/reengineeringinsatser - vad finns idag?
Sammanfattning:
Projekt: Effektiv IT - Systemförnyelse
Språk: Svenska
Författare: