Effektiv IT

Ekonomiaspekter på informationssystemarvet

Utgivningsår: 1994
Nummer: nr13
Titel: Ekonomiaspekter på informationssystemarvet
Sammanfattning: I denna skrift finner du ett forsta forsok att strukturera de olika ekonomiska  faktorer som kan vara relevanta i samband med förändring av systemarvet oeh  vilka möjligheter som finns for att i ekonomiska termer resonera runt ett  systemarv. Detta for att gora olika förändringsåtgärder mer motiverade och  rationella i ekonomisk mening.  Med ekonomi avser vi här (god) husållning med företagets resurser 

...
Kategori: FoU-resultat
Projekt: Effektiv IT, Effektiv IT - Systemförnyelse
Språk: Svenska
Författare: Mats R Gustafsson
Lars-Åke Johansson
EffIT-nr13 - Ekonomiaspekter på informationssystemarvet