Effektiv IT

IT i årsredovisningen

Utgivningsår: 1994
Nummer: nr12
Titel: IT i årsredovisningen
Sammanfattning: Under 1993/94 paborjades ett delprojekt benfunnt ITs ekonomi och  management inom ramen for SISU:s projekt Effektiv IT. Vi avser fortsätta  arbetet under kommande år.  Denna rapport sarnmanfattar tankar, ideer oeh forslag som hittills har kommit  fram. Förutom kontakter med de nya företag som stött Effektiv IT så bygger  resonemangen på seminarier där intresserade ekonomer deltagit 

...
Kategori: FoU-resultat
Projekt: Effektiv IT, Effektiv IT - IT:s ekoonomi och management
Språk: Svenska
Författare: Nils-Göran Olve
EffIT-nr12 - IT i årsredovisningen