Effektiv IT

Affärsmässiga scenarier som bakgrund till Reengineering av informationssystem

Utgivningsår: 1994
Nummer: nr3
Titel: Affärsmässiga scenarier som bakgrund till Reengineering av informationssystem
Sammanfattning: SISU arbetar tillsammans med parterna i det nystartade Effek.1:iv-IT-programmet med  att systematisera kunskap kring hantering och förnyelse av systemarvet, med fokus  på områden som intressenterna anser är speciellt relevanta och som har stor  ekonomisk betydelse.  Det finns kunskaper inom området att hämta främst internationellt. De står att finna  under en mängd rubriker och delområden. Till exempel metodik för reverse  engineering och reengineering, remodellering och verktyg. Det kan gälla  arbetsformer i projekt och strategiuppbyggnad för att hantera existerande system och  deras migrering mot nya strukturer eller programförståelse, ekonomiska aspekter på  reengineering av informationssystem etc.
Kategori: FoU-resultat
Projekt: Effektiv IT, Effektiv IT - Systemförnyelse
Språk: Svenska
Författare: Lars-Åke Johansson
Tapani Kinnula
EffIT-nr3 - Affärsmässiga scenarier som bakgrund till Reengineeringav informationssystem