SISU rapport

Livligt lärande - att skapa modeller av det ständiga lärandet i arbetslivet

Utgivningsår: 1993
Nummer: Nr21
Titel: Livligt lärande - att skapa modeller av det ständiga lärandet i arbetslivet
Sammanfattning: I denna rapport presenteras en metod  för att studera det ständiga lärandet i arbetslivet. Detta vardagslärande  beror på sådana faktorer i arbetsmiljön som arbetsorganisation, umgängesklimat  och kultur. En ide bakom denna metod är att det går att  dra nytta av vardagslärandet. Det går att organisera en verksamhet så att  ett konstruktivt lärande bli en naturlig följd.  Metoden grundas på konceptuell modellering. Den beskrivs så pass  utförligt att läsare med erfarenhet av modelleringsarbete själva kan  pröva den inom sin egen organisation. Projektledare, arbetsledare,  utbildnings- och kompetensansvariga, chefer och andra med inflytande  över människors arbetsliv och miljö ska kunna nå fördjupad förståelse  för de ofta osynliga mekanismer som styr kunskapsutveckling och  kompetensbildning i vardagen.
Projekt:
Språk: Svenska
Författare: Kjell Scherlund
SR-nr21 - Livligt Lärande