SISU rapport

Överblicksproblemet i hypermedia

Utgivningsår: 1992
Nummer: nr18
Titel: Överblicksproblemet i hypermedia
Sammanfattning: Avsikten med denna rapport är att redogöra för vilka ansatser som har gjorts för att komma till rätta med ett vanligt problem när det gäller användningen av hypermedia - svårigheten att överblicka och orientera  sig i informationen. Användare av hypermedia går ofta vilse i informationsstrukturen och har svårt att hitta tillbaka till en plats i sökstrukturen där de tidigare befunnit sig. Det finns olika sätt att närma sig problemet och olika perspektiv man kan betrakta det utifrån. Jag beskriver först  olika typer av orienteringsstöd som har utvecklats för att överbrygga orienteringsproblemet och behandlar sedan några studier som har observerat användare när de sökt information i hypermedia. Till sist diskuterar jag den kognitionspsykologiska inriktningen som jag ser som  nödvändig för att komma vidare med forskning om orientering och överblick i hypermedia.
Kategori: FoU-resultat
Projekt: Handboksteknologi
Språk: Svenska
Författare: Cecilia Katzeff
SR-nr18 - Överblicksproblemet i hypermedia