SISU rapport

En utvärdering av Hybris

Utgivningsår: 1991
Nummer: nr12
Titel: En utvärdering av Hybris
Sammanfattning: Hybris är ett verktyg för att söka och hämta information från relationsdatabaser. Det har utvecklats av SlSU:s grupp för människadatorinteraktion (MDI) på uppdrag av Televerkets lA-projekt. l alla moderna programutvecklingsprojekt ingår som en naturlig del att  genomföra olika typer av användarstudier under utvecklingens gång. I Hybris-projektet har vi genomfört två olika studier; en fältstudie och ett laboratorieexperiment 

...
Kategori: FoU-resultat
Projekt: Hybris
Språk: Svenska
Författare: Klas Karlgren
Marcus Wideroth
SR-nr12 - En utvärdering av Hybris