SISU rapport

Kvalitet hos konceptuella scheman

Utgivningsår: 1990
Nummer: nr9
Titel: Kvalitet hos konceptuella scheman
Sammanfattning: Dagligen utvecklas och dokumenteras hundratals datamodeller, verksamhetsrnodeller, begreppsmodeller, dataflödesmodeller, osv. På basis av dessa byggs sedan informationssystem. Det finns då stor  risk att logiska fel och andra kvalitativa brister hos dessa problemnära modeller och specifikationer fortplantar sig till de implementerade systemen, eller i varje fall försenar och försvårar utvecklingsarbetet 

...
Kategori: FoU-resultat
Projekt:
Språk: Svenska
Författare: Sven-Bertil Wallin
Benkt Wangler
Rolf Wohed
SR-nr9 - Kvalitet hos konceptuella scheman