Rolf Wohed (SISU)
Författare eller medförfattare till följande dokument:
  Kvalitet hos konceptuella scheman
  Modellering av verksamhetsregler - erfarenheter vid Posten av den regelbaserade Temporametoden
  Modellering enligt Tempora
  Regelmodellering i praktiken - erfarenheter och resultat från Tempora och modellbaserad kunskapsinhämtning