SISU rapport

Modelleringsansatser för begrepps- och datamodellering

Utgivningsår: 1991
Nummer: Nr16
Titel: Modelleringsansatser för begrepps- och datamodellering
Sammanfattning:
Projekt:
Språk: Svenska
Författare: