SISU rapport

DVI - Digital Video Interactive

Utgivningsår: 1991
Nummer: nr17
Titel: DVI - Digital Video Interactive
Sammanfattning: En viktig del av SISUs verksamhet är att ta in och testa ny teknik som kan forväntas ha stor betydelse for såväl SISUs medlemsforetag som det övriga samhället. En teknik som for närvarande är mycket omtalad och  omskriven är multimedia. Med multimedia brukar menas att man blandar flera olika informationstyper som tex siffror, text, bild, ljud och video i ett och samma datorsystem. SISUs MDI-grupp (Människa Dator  Interaktion) har under två år intensivt bevakat utvecklingen inom området, bland annat genom att tillsammans med medlemsforetagen bygga upp ett kompetensnät kring multimedia. En del av denna bevakning har varit att närmare utvärdera en teknik som kallas DVI, Digital Video Interactive, som nu avrapporteras till medlemsforetagen.
Kategori: FoU-resultat
Projekt: Kompetensnät Multimedia
Språk: Svenska
Författare: Thomas Bill
SR-nr17 - DVI - Digital Video Interactive