SISU rapport

Mot Nya Djärva Språk

Utgivningsår: 1991
Nummer: nr14
Titel: Mot Nya Djärva Språk
Sammanfattning: Centralt för målstyrt arbete i företag och förvaltningar är medarbetarnas 

tydliga och gemensamma bilder av verksamheten och 

dess förutsättningar. Verksamhetsmodeller har blivit alltmer aktuella 

som medel för att säkra samstämmighet i dessa frågor. 

SISU vill med denna rapport förstärka den spirande insikten att 

processerna där man "bygger" verksamhetsmodeller kan ge nyttoeffekter 

tidigt, och på bred front. Det handlar om kunskapsutveckling 

och kunskapsspridning. Vikten av dessa kommer att öka 

i takt med att kunskapskapitalet fokuseras.
Kategori: FoU-resultat
Projekt:
Språk: Svenska
Författare:
SR-nr14 - Mot nya djärva språk