TRIAD

Ett + Ett = Två praktikers erfarenhet av modellintergration

Utgivningsår: 1993
Nummer: N11
Titel: Ett + Ett = Två praktikers erfarenhet av modellintergration
Sammanfattning: Denna rapport har tagits fram inom ramen fOr TRIAD-projektet.  Den riktar sig till dem som har kunskap om objektmodeller och de  språk som används för att beskriva dem samt till dem som arbetar  med att ta fram eller att förvalta objektmodeller.  Rapporten ska vara en hjälp för dem som ska integrera  verksamhetsmodeller. Vi redovisar våra praktiska erfarenheter av  integrering och tar även upp vad som sagts i olika forskningsrapporter.  De modeIleringsbegrepp och det modellspråk vi använder finns  beskrivet i bilaga 1.
Projekt: TRIAD - Modellering
Språk: Svenska
Författare:
TRIAD-N11 - Ett + Ett = ett - två praktikers erfarenheter av modellintegrering