TRIAD

XLII - En öppen och flexibel utvecklingsmiljö

Utgivningsår: 1994
Nummer: Nr23
Titel: XLII - En öppen och flexibel utvecklingsmiljö
Sammanfattning: Den här rapporten om öppenheten och flexibiliteten i Intersolvs  utvecklingsmiljö XLII har som huvudsyfte att ge stöd till Postens DAverksamhet  vid val av interimistisk resurskatalog och är därför inte helt  neutral i alla stycken. Men trots att rapporten är framtagen för att kunna  användas i Postens DA -verksamhet kan den vara intressant också för andra.  Srudien av XLII-miljön genomfördes hösten 1992.
Projekt: TRIAD - Katalogprinciper
Språk: Svenska
Författare:
TRIAD-K23 - XLII - en öppen och flexibel utvecklingsmiljö