TRIAD

MODELLERINGSLEDARENS BASHANDLEDNING - en inledning till hur man kan förstå, leda och dra nytta av verksamhetsanalys med modellering

Utgivningsår: 1993
Nummer: n 10:2
Titel: MODELLERINGSLEDARENS BASHANDLEDNING - en inledning till hur man kan förstå, leda och dra nytta av verksamhetsanalys med modellering
Sammanfattning: J{ort om Modelleringshandboken  Inom Triad-projektets ram har parterna, d v s Ericsson, Telia, Posten, Statskontoret och SISU,  beslutat sig för att satsa på ett generellt modellspråk för att analysera och beskriva verksamheter  i generella konceptuella modeller. Resultatet av denna satsning utgörs avModelleringshandboken.
Projekt: TRIAD - Modellering
Språk: Svenska
Författare: Hans Willars
TRIAD-N10_2 - Modelleringshandboken - Modelleringsledarens Bashandledning