TRIAD

KOMMUNIKATION - Handledning för olika kommunikations-situationer i samband med verksamhetsmodellering

Utgivningsår: 1993
Nummer: N 10:4
Titel: KOMMUNIKATION - Handledning för olika kommunikations-situationer i samband med verksamhetsmodellering
Sammanfattning: Inom Triad-projektets ram har parterna, d v s Ericsson, Telia, Posten, Statskontoret och SISU,  beslutat sig för att satsa på ett generellt modellspråk för att analysera och beskriva verksamheter  i generella konceptuella modeller. Resultatet av denna satsning utgörs avModelleringshandboken.
Projekt: TRIAD - Modellering
Språk: Svenska
Författare: Christina Hallberg
Margareta Pettersson
TRIAD-N10_4 - Modelleringshandboken - Kommunikation