TRIAD

Koppling begreppsmodell

Utgivningsår: 1991
Nummer: K3
Titel: Koppling begreppsmodell
Sammanfattning: Hur bör en relationsmodell struktureras för att kunna upprätthålla intressanta kopplingar till den semantiskt rikare stnIk!uren för begreppsmodeller, dvs denmodell som den genererade relationsmodellen baseras på? Vi utgårfrån de grova transformeriIlgsregler mellan begreppsmodell och relationsmodell som redovisas i rapportens två sista sidor.
Kategori: FoU-resultat
Projekt: TRIAD, TRIAD - Katalogprinciper
Språk: Svenska
Författare: Stig Berild
TRIAD-K3 - Koppling begreppsmodell